Het Forteiland 

EEN NIET-ALLEDAAGSE LOCATIE

Het Forteiland, groot genoeg om de weg kwijt te raken en klein genoeg om jezelf tegen te komen...

Tussen 1881 en 1888 werd het Forteiland gebouwd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, en het werd in de Tweede wereldoorlog ingenomen door de Duitse bezetter. 

Het Safe Side Festival is bewust gesitueerd op een eiland dat sporen draagt uit het verleden. Als terrein om nader tot elkaar te komen en een boeiende plek voor vragen. Het Forteiland is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en beheerst de toegang tot het Noordzeekanaal. Omgeven door industrie is het een bijzonder icoon in de haven.  Het Safe Side Festival ontstaat uit de behoefte om een positieve daad neer te zetten tegenover heersende negativiteit. 

De buitengewone locatie is bepalend geweest voor het thema: veiligheid. Het Safe Side Festival verwijst niet alleen naar de veilige kant, maar refereert ook naar het gezegde ‘het zekere voor het onzekere nemen’. We laten bekend terrein achter en reizen af naar een niemands- of juist allemansland. Het eens zo onneembare verdedigingsbolwerk biedt geen enkele bescherming tegen hedendaags militair vernuft. De plek staat garant voor een ambivalente ervaring. De bescherming van meters dikke muren; als een onneembare vesting, hier ben je veilig. De dreiging ligt in de donkere ruimtes en het omringende water. Het Forteiland is groot genoeg om de weg kwijt te raken en klein genoeg om jezelf tegen te komen.  Hier ontmoeten we elkaar. Met kunst die onderzoekt, stereotypen aan de kaak stelt en constant in beweging is en de bezoeker beweegt. 

Je wordt door het fort geleid, waarbij acrobaten uit de lucht vallen, dansers meebewegen met de wind en muziek wordt gespeeld in het absolute donker. Het Safe Side Festival laat je voelen wat veiligheid betekent, zonder dat je daarbij risico loopt.

Op het Forteiland zijn horeca en toiletten aanwezig. Vanwege de monumentale constructie van het Forteiland is het Safe Side Festival niet geschikt voor bezoekers die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten.