Beeldende Kunst | Iris Frerichs

In haar tekeningen zoekt zij naar manieren om de kenmerken en acties die horen bij verandering weer te geven. Bouwsels, hutjes en architectuur koppelt zij aan het thema verandering. Combinaties van ambivalente kenmerken die bij verandering horen (hoop, vrees, dominantie, vrijheid, twijfel, daadkracht, groei, verzet, vernietiging) komen terug in bouwsels en vormen die stapelen, schuiven, samenklonteren en uiteen waaien, opgaan in de omgeving of zich hiervan juist losmaken.

In haar kleinere tekeningen toont zij vaak introverte onderkomens in anonieme buitenruimten. In het Fort is het moeilijk oriënteren in de vele soorten gangen en kamers. De bescherming die het Fort bied en tegelijkertijd de desoriëntatie, in contrast met de open onbeschermde buitenomgeving, trok haar aandacht. Binnen haar tekeningen van bouwsels spelen de begrippen ‘schuilplaatsen' en 'onderkomens’ een hoofdrol.

Meer info over Iris Frerichs


 
 
 
E-mailen