Beeldende Kunst |   Lana Mesic

Lego Kalašnjikov 

25 jaar geleden, toen de Kroatische natie euforisch haar onafhankelijkheid verklaarde, verklaarde Tudjman - de nieuwe president - in een toespraak dat Kroatische kinderen moeten leren wie de vijand is, zelfs voordat ze leren lezen of schrijven. Lana was destijds nog maar een kind. Toch kan zij zich het besef van een mogelijke vijand zich nog helder voor de geest halen.  Als de sirenes gevaar aankondigden verstopten zich in de atoomschuilkelder onder de flat waar ze woonde. Met de anderen kinderen spel gebruikte om de tijd te doden, met als favoriet: de situatie boven hen na spelen. De bewegingen van soldaten gezien in films werden vakkundig nagebootst. En hun wapens… die explodeerden routinematig in duizenden kleine stukjes. Ze werden zo goed in het repareren, dat zij er van overtuigd waren dat tegen de einde van de oorlog die Kalašnjikovs echte kogels konden schieten. In het spel, net als in het echte leven, heeft Lana nooit gezien wie de vijand was en of die echt bestond.

In haar werk verkent de Lana Mesi (1987, Kroatië) de onzichtbare krachten die ons leven beheersen.

 Meer info over Lana Mesić

 
 
 
E-mailen